A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gạo thơm Đăk Hà

Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học Công nghệ) đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu gạo thơm Đăk Hà cho UBND huyện Đăk Hà. Giấy chứng nhận có hiệu lực 10 năm và được bảo vệ tổng thể danh mục sản phẩm gạo thơm với các dịch vụ mua bán, quảng cáo, quảng bá gạo thơm.

Toàn huyện Đăk Hà hiện có hơn 1.800 héc ta diện tích đất trồng lúa nước tập trung nhiều tại các xã Đăk La, Đăk Ui, Đăk Ngọk và thị trấn Đăk Hà với năng suất bình quân đạt từ 60 đến 70 tạ một héc ta. Việc nhãn hiệu gạo thơm Đăk Hà được cấp giấy chứng nhận đăng ký đã tạo tiền đề để địa phương đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu theo hướng liên kết sản xuất gắn với tiêu thu sản phẩm, đáp ứng cho thị trường.


Tin liên quan