A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải viên cơ sở

Ngày 29/11, UBND huyện Đăk Hà tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho lãnh đạo, cán bộ tư pháp hộ tịch các xã, thị trấn và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở.

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải cơ sở

Hội nghị đã phổ biến 6 chuyên đề gồm: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và những quy định liên quan đến thi hành pháp luật hiện nay; Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án và những vấn đề thực tiễn trong hòa giải ở cơ sở; Luật Hòa giải cơ sở 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kỹ năng soạn thảo đề cương và kỹ năng tuyên truyền pháp luật; Kỹ năng giao tiếp, quy trình thực hiện, xác lập hồ sơ hòa giải và hồ sơ thanh toán theo quy định và chuyên đề về các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc chấp hành, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng, Y tế, giao thông, Luật Lâm nghiệp và Luật An toàn thực phẩm… Bên cạnh, thông tin kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại – tố cáo của lãnh đạo huyện Đăk Hà trong năm 2022.

Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hòa giải cơ sở năm 2022

Thông qua tập huấn, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn, xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh liên quan đến tranh chấp dân sự, khiếu nại – tố cáo tại cơ sở. Hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, kiến nghị kéo dài. Góp phần đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN trên địa bàn huyện.

 


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan