A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc tại Đảng ủy xã Đăk Long

Chiều ngày 25 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thị Liên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã làm việc với Đảng xã Đăk Long. Tham gia cùng đoàn có các đồng chí UVBTV Huyện ủy, lãnh đạo HĐND-UBND huyện, lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn huyện.

Xã Đăk Long được thành lập theo Nghị quyết 126 ngày 20/12/2013 của Chính phủ trên cơ sở chia tách từ hai xã Đăk Hring và Đăk Pxi với tổng diện tích rừng tự nhiên hơn 6.000 hec ta. Trên địa bàn xã hiện có 5 thôn với 894 hộ, hơn 4.800 nhân khẩu, trong đó 93,6% dân số là người đồng bào DTTS. Đảng bộ xã có 10 chi bộ trực thuộc với 126 đảng viên.

Quang cảnh buổi làm việc 

 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị quý I năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023. Trong quý I năm 2023 xã đã chỉ đạo nhân dân tập trung phát triển chăn nuôi. Hiện nay trên địa bàn xã có một trang trại chăn nuôi heo với 2.800 con heo thương phẩm tại thôn Kon Đao Yốp. Triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2023 huyện giao chỉ tiêu trồng là 60 ha. Đến thời điểm hiện tại có 37 hộ dân đăng ký tham gia trồng với tổng diện tích đăng ký hơn 72 ha tại 02 thôn Kon Teo - Đăk Lấp và Kon Đao Yốp. Thu ngân sách đến 31/3/2023 là 2,1 tỷ đồng, đạt 44,9% so với dự toán huyện giao. Tổng dư nợ trên địa bàn xã qua ngân hàng chính sách xã hội đến nay là hơn 30 tỷ 490 triệu đồng. Thực hiện các chương trình MTQG, xã đạt 14/19 tiêu chí xã NTM, thôn Pa Cheng cơ bản đạt 10/10 tiêu chí thôn (làng) nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2023 trong xã tập trung lãnh đạo phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí là cơ sở vật chất trường học, nhà ở dân cư, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thônthêm 02 thôn (làng) nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thôn Tua Team và thôn Đăk Xế Kơ Ne, qua khảo sát đến nay đã đạt 6/10 tiêu chí..

Thực hiện cuộc vận động Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững gắn với Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về cải tạo, phát triển kinh tế gia đình tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, cả hệ thống chính trị tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền để nhân dân nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động, qua triển khai thực hiện đã xuất hiện một số mô hình hay, cách làm hiệu quả như tổ liên kết chăn nuôi heo tại thôn Đăk Xế Kơ Ne. Văn hóa, giáo dục đến nay tổng số học sinh trên địa bàn xã là hơn 1.410 học sinh. Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU về nâng cao chất lượng học sinh DTTS và chỉ thị 04 của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng giáo dục, xã đã xây dựng  kế hoạch thực hiện, và tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn các giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết của tỉnh, chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng học sinh DTTS trên địa bàn xã.  Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xã đã tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị, đánh giá kết quả học tập chuyên đề năm 2023“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tuỵ, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững"; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng và đảng viên; tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu. Trong 3 tháng đầu năm Đảng uỷ tiến hành kiểm tra 01 cuộc, UBKT Đảng uy xã kiểm tra 01 cuộc. Thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng BCH Đảng bộ xã đã nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Ban thường vụ, BCH Đảng bộ, phát huy tốt trách nhiệm cá nhân của các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ. Hoạt động của BCH Đảng bộ bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất và nguyên tắc trong sinh hoạt đảng.

Tại buổi làm việc thường trực Đảng ủy xã cũng đã đề xuất tháo gỡ khó khăn như hiện nay, các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn xã đang được triển khai thực hiện. Riêng đối với  Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo hiện nay, nguồn kinh phí triển khai thực Dự án 2 năm 2022, 2023 đã được cấp về ngân sách xã. Tuy nhiên hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về định mức hỗ trợ/hộ đối với các hộ tham gia dự án. Do vậy, đến nay xã vẫn chưa có cơ sở để triển khai thực hiện dự án.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận buổi làm việc 

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Liên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đăk Long đã đạt được thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tích cực vào cuộc để hướng dẫn, hỗ trợ để giúp nhân tiếp tục phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đảng ủy xã Đăk Long lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò nòng cốt của chi bộ, đảng viên ở cơ sở gắn với việc đẩy mạnh thực hiện hiện Chỉ thị số 49 –CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào DTTS và Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 26/07/2022 của Huyện ủy về cải tạo phát triển vườn hộ gia đình để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, khơi dậy khát vọng làm giàu trong nhân dân. Lãnh đạo nhân dân quản lý chặt chẽ diện tích đất rừng và diện tích đã giao các hộ chăm sóc, bảo vệ, triển khai các biện pháp quản lý, chăm sóc đối với diện tích rừng trồng năm 2021, 2022, đồng thời triển khai trồng rừng năm 2023 đảm bảo kế hoạch giao. Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong đó đặc biệt quan tâm đến tiêu chí tổ chức sản xuất, thu nhập và tiêu chí giảm nghèo. Xây dựng kế hoạch ra quân trồng cây nhân Ngày sinh nhật Bác Hồ và hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới. Chú trọng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển đảng viên là người tại chỗ, tiếp tục đẩy mạnh công tác phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, phát huy vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên, tính tiền phong gương mẫu nhất là người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng.

                                                                


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan