A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang huyện Đăk Hà, giai đoạn 2019 – 2024

Ngày 28/5, UBND huyện Đăk Hà tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang (LLVT) huyện, giai đoạn 2024 – 2029 nhằm tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019- 2024; triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2024 – 2029.

Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang huyện Đăk Hà, giai đoạn 2019 – 2024

Về dự Đại hội có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam huyện Đăk Hà; Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện và 122 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019 – 2024.

Đồng chí Hà Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện phát biểu khai mạc  Đại hội
Các Đại biểu dự Đại hội TĐQT Lực lượng Vũ trang huyện Đăk Hà, giai đoạn 2019 - 2024

Đánh giá kết quả thực hiện Quyết tâm thư Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2014 9 2019, công tác thi đua, khen thưởng của Lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Đăk Hà được triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phong trào thi đua quyết thắng được kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua yêu nước. Qua 5 năm, LLVT huyện đã phát động 26 đợt thi đua cao điểm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và địa phương. Công tác phát triển đảng được chú trọng, toàn huyện có 11/11 chi bộ quân sự xã, thị trấn có chi ủy, đạt 100%. Tham mưu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ đạt 100% kế hoạch; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng thành phần và nâng cao chất lượng chính trị, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt trên 25%; Tỷ lệ thôn đội trưởng là đảng viên đạt 71,4%. Công tác sắp xếp quân nhân dự bị đạt 100% quân số, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt trên 85%; tổ chức huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên tỉ lệ huy động đạt trên 95%, bảo đảm tỷ lệ đảng viên đạt 11,2%. Kết quả huấn luyện hằng năm đều đạt chỉ tiêu, yêu cầu đề ra… Qua đó, góp phần xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng; đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT huyện đã tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Góp phần quan trọng trong xây dựng thế trận lòng dân, thắt chặt tình cảm quân dân, làm sáng ngời thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, của người quân nhân cách mạng trong lòng Nhân dân của LLVT huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên - TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Liên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua Quyết thắng LLVT huyện. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các tiếp tục quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện về thi đua ái quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh và các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, tập trung xây dựng tổ chức Đảng TSVM, xây dựng LLVT huyện VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện liên hoàn, vững chắc; thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn; chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho thực hiện các nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo đơn vị. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với phong trào “Lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự; xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ "cơ bản, liên hoàn, vững chắc". Xây dựng lực lượng DQTV theo đúng tổ chức, biên chế, có chất lượng và độ tin cậy cao. Sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị DBĐV đạt 100%, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt trên 85%; tổ chức kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện đạt 96% trở lên. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động 50 và phong trào thi đua “Chính quy – Mẫu mực ngành kỹ thuật”. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", tích cực tăng gia sản xuất cải thiện đời sống bộ đội. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt 3 đột phá: Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới gắn với các Kết luận, Chỉ thị của Đảng, của Thường vụ Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

UBND huyệnbiểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng LLVT huyện giai đoạn 2019 - 2024
BCH Quân sự huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến 10

Ghi nhận, biểu dương những thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng LLVT huyện, giai đoạn 2019 – 2024, Đại hội đã biểu dương, tôn vinh, khen thưởng 7 tập thể và 22 cá nhân điển hình tiêu biểu. Lựa chọn, giới thiệu 02 tập thể, 03 cá nhân đề nghị Đại hội cấp trên khen thường.

Đại hội cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ Lực lượng vũ trang huyện nhà ra sức thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, học tập, rèn luyện, công tác tốt, góp phần xây dựng Lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, "Mẫu mực, tiêu biểu"; xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân huyện nhà. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tô quốc trong tình hình mới.


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan