A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về việc nghỉ tết Âm lịch và nghĩ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Thông báo số 5015-TB-LĐTBXH ngày 22-11-2023

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) được nghỉ tết Âm lịch năm 2024 từ thứ Năm ngày 08/02/2024 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết thứ Tư ngày 14/02/2024 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Đợt nghỉ này gồm 05 ngày nghỉ tết Âm lịch và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

2. Công chức, viên chức nghỉ Quốc khánh năm 2024 từ thứ Bảy ngày 31/8/2024 đến hết thứ Ba ngày 03/9/2024 Dương lịch. Đợt nghỉ này bao gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 02 ngày nghỉ hàng tuần.

Tải văn bản: Thông báo số 5015-TB-LĐTBXH ngày 22-11-2023

 


Tin liên quan