A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi

Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đối với các Đại biểu Hội đồng nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các ngành, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi Quang cảnh Hội nghị

Dự thảo BLHS sửa đổi gồm 26 chương, 443 điều, tăng 99 điều so với BLHS hiện hành. So với BLHS ban hành năm 1999 thì Dự thảo BLHS sửa đổi có rất nhiều điểm mới, trong đó có những vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân. Phạm vi sửa đổi, bổ sung BLHS được xác định là cơ bản và toàn diện.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung góp ý vào các nội dung như: Vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu hình sự; Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tôi; việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội, quy định không áp dụng hình phạt tử hình, không thi hành án tử hình trong một số trường hợp, quy định không giảm án đối với người bị kết án tử hình nhưng được ân giảm xuống tù chung thân; về chuyển đổi hình phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn; về hình phạt trục xuất; về thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế; việc bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng; việc bãi bỏ một số tội phạm và bổ sung một số tội phạm mới…

 


Bộ luật Hình sự là một đạo luật có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội, vì vậy việc sửa đổi Bộ luật Hình sự là nhiệm vụ quan trọng nhằm cụ thể hóa quy định của Hiến pháp 2013 và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới để phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước. Qua hội nghị, nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của nhân dân trong việc góp ý vào Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi. Các ý kiến tham giam góp ý tại Hội nghị đã được HĐND huyện tiếp thu, ghi nhận và sẽ báo cáo theo quy định. 

 

Trọng Nghĩa  

Tác giả: Trọng Nghĩa  
Nguồn:huyendakha.kontum.gov.vn Copy link

Tin liên quan