Tiêu đề văn bản khắc phục các tồn tại sau kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2022
Số hiệu 3356/UBND-TTHC Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan