Tiêu đề văn bản Giấy phép xây dựng ( Đàm Xuân Hoàn - Nguyễn Thị Thu)
Số hiệu 20/GPXD-UBND Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Nguyễn Minh Vương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan