Tiêu đề văn bản Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện Đăk Hà tại Trụ sở Tiếp công dân huyện năm 2023
Số hiệu 255/TB-UBND Cơ quan ban hành UBND huyện Đăk Hà
Phạm vi Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Ngày ban hành 28/12/2022
Ngày hiệu lực 28/12/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Đặng Thế Quyết
File đính kèm Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện Đăk Hà tại Trụ sở Tiếp công dân huyện năm 2023
Nơi nhận Thanh tra tỉnh, TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện, CT và các PCT UBND huyện, Thanh tra huyện, các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn
Mô tả ---

Văn bản liên quan