Tiêu đề văn bản Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Số hiệu 70-CTr/HU Cơ quan ban hành Huyện ủy Đăk Hà
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan