Tiêu đề văn bản Báo cáo cung cấp số liệu PCTN quý III năm 2022
Số hiệu 2249/UBND-NC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan