Tiêu đề văn bản Về việc bãi bỏ Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 v/v kiện toàn Tổ thẩm tra quyết toán dự án, công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nướchuyện Đăk Hà
Số hiệu 32/QĐ-UBND Cơ quan ban hành UBND huyện Đăk Hà
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan