Tiêu đề văn bản Triển khai thực hiện nội dung thành phần số 3, nội dung số 8 thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023
Số hiệu 116/KH-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Phạm Thị Thương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan