Tiêu đề văn bản Triển khai thực hiện Nội dung 1 và Nội dung 2, Tiểu dự án 1,Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện
Số hiệu 94/KH-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Nguyễn Minh Vương
File đính kèm ---
Mô tả ---

Văn bản liên quan