Tiêu đề văn bản Triển khai thực hiện Nội dung 1 và Nội dung 2, Tiểu dự án 1,Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện
Số hiệu 94/KH-UBND Cơ quan ban hành
Phạm vi Ngày ban hành 05/04/2023
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Nguyễn Minh Vương
File đính kèm
Mô tả

Văn bản liên quan