Tiêu đề văn bản Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcvà tình trạng nhũng nhiễu, gâyphiền hàcho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn huyệnnăm 2023
Số hiệu 73/KH-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan