Tiêu đề văn bản Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Hà giai đoạn 2021-2025
Số hiệu 103/KH-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan