Tiêu đề văn bản Kiểm tra, giám sát công tác quản lý cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của huyện năm 2023
Số hiệu 100/KH-UBND Cơ quan ban hành
Phạm vi Ngày ban hành 07/04/2023
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Phạm Thị Thương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan