Tiêu đề văn bản Khai thác nguồn thuvà phương án xử lýhụt thu ngân sáchNhà nướcnăm 2023 trên địa bàn huyện
Số hiệu 54/KH-UBND Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan