Tiêu đề văn bản Tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích về bom mìn, vật liệu nổ trên địa bàn huyện
Số hiệu 757/UBND-NC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan