Tiêu đề văn bản Tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích về bom mìn, vật liệu nổ trên địa bàn huyện
Số hiệu 757/UBND-NC Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan