Tiêu đề văn bản đẩy mạnh việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính nhằm bảo đảm chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Số hiệu 2899/UBND-TP Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Trương Văn Thành
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan