Tiêu đề văn bản chấn chỉnh việc sử dụng Đảng kỳ và biểu tượng “Búa -liềm”Đảng Cộng sản Việt Nam
Số hiệu 2796/UBND-NC Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan