Tiêu đề văn bản Tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Số hiệu 1047/BC-UBND Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Phạm Thị Thương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan