Tiêu đề văn bản Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 (Số liệu tính từ ngày 06/12/2022 đến ngày 02/6/2023)
Số hiệu 429/BC-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan