Tiêu đề văn bản Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức (vòng hai)
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan