Tiêu đề văn bản Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 26/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới
Số hiệu 124-KH/TU Cơ quan ban hành Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Phạm vi Tỉnh Kon Tum Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký A Pớt
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan