Tiêu đề văn bản Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10-10-2023 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”
Số hiệu 74-CTr/TU Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký A Pớt
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan