Tiêu đề văn bản Triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2023
Số hiệu 16/KH-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan