Tiêu đề văn bản THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện Đăk Hà tại Trụ sở Tiếp công dân huyện trong năm 2022
Số hiệu 313/TB-UBND Cơ quan ban hành UBND huyện Đăk Hà
Phạm vi Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Ngày ban hành 27/12/2021
Ngày hiệu lực 27/12/2021 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Đặng Thế Quyết
File đính kèm Tải xuống
Nơi nhận Thanh tra tỉnh, TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện, CT và các PCT UBND huyện, Thanh tra huyện, các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn
Mô tả

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện Đăk Hà tại Trụ sở Tiếp công dân huyện trong năm 2022

Văn bản liên quan