Tiêu đề văn bản Kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý năm 2023
Số hiệu 285/KH-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Phạm Thị Thương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan