Tiêu đề văn bản quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ bảo hiểm y tế và dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2023
Số hiệu 2476/UBND-VX Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Phạm Thị Thương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan