Tiêu đề văn bản quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ bảo hiểm y tế và dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2023
Số hiệu 2476/UBND-VX Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Phạm Thị Thương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan