Tiêu đề văn bản V/v lập danh mục các nội dung công khai, minh bạch theo quy định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND huyện Đăk Hà
Số hiệu 1183/UBND-NC Cơ quan ban hành UBND huyện Đăk Hà
Phạm vi Lĩnh vực PCTN Ngày ban hành 18/05/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Nơi nhận Thanh tra tỉnh, TT Huyện uỷ, TT HĐND huyện, CT và các PCT UBND huyện, Thanh tra huyện, các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn
Mô tả

V/v lập danh mục các nội dung công khai, minh bạch theo quy định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND huyện Đăk Hà

Văn bản liên quan