Nghị quyết số 38/NQ-HĐND, ngày 25/11/2022 v/v thông qua nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ (1/500) khu dân cư TDP2a, TT Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Danh sách file (1 files)