Đoàn kết - sáng tạo, xung kích xây dựng quê hương

Thứ năm, 07/07/2022 | 08:31

Kế thừa truyền thống vẻ vang của lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam trong mỗi chặng đường xây dựng và lớn mạnh của đất nước. Với sự nhiệt huyết, xung kích của tuổi trẻ, cùng việc vận dụng sáng tạo những kiến thức của mình. Thế hệ trẻ Đăk Hà hôm nay đã và đang phát huy truyền thống cách mạng, tham gia tích cực và có hiệu quả sự ngiệp xây dựng Đảng, chính quyền, xung kích vì cuộc sống cộng đồng, với phương châm “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”...

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua. Với khẩu hiệu hành động Tuổi trẻ Đăk Hà - Khát vọng - Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển. Tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, tuổi trẻ Đăk Hà với sự dẫn dắt của Đoàn Thanh niên CSHCM huyện sẽ tiếp tục phát huy được năng lực, trí tuệ, xung kích trên mọi mặt trận để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện. Từ đó, không chỉ chăm lo, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Mà còn khẳng định vai trò là lực lượng kế cận tin cậy của Đảng, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp lực lượng Thanh niên tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương phát triển bền vững.

Video liên quan