A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận Thực hiện Kết luận số 08, ngày 24/2/2021 của Tỉnh ủy

Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận Thực hiện Kết luận số 08, ngày 24/2/2021 của Tỉnh ủy

 

Ngày 19/4, Huyện ủy Đăk Hà tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận Thực hiện Kết luận số 08, ngày 24/2/2021 của Tỉnh ủy về chủ trương thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách trong vùng đồng bào DTTS, giúp người DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Tại Hội nghị, các Đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp trong việc huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn quỹ sinh kế. Kinh nghiệm trong việc tuyên truyền vận động, thu hút người DTTS tham gia phát triển kinh tế gia đình nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS.

Nhân dịp này, huyện Đăk Hà khen thưởng cho 03 tập thể và 05 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động“Làm thay đổi nếp nghĩ cách trong vùng đồng bào DTTS, giúp người DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

 

 

 


Tin liên quan