A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương làm việc tại huyện Đăk Hà

Sáng ngày 31 tháng 8 đoàn công tác của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về việc khảo sát việc kiện toàn hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã làm việc tại huyện Đăk Hà. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hà Tiến - Phó Bí thư Huyện uỷ; Chủ tịch UBND huyện. 

 

Nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Đăk Hà đã xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI về phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện gồm 31 thành viên, 10/10 xã đã thành lập Ban quản lý, Ban giám sát của cộng đồng cấp xã đảm bảo năng lực quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Đến nay toàn huyện có 7 xã đã chuẩn xã Nông thôn mới, 3 xã đạt 14 tiêu chí, trong đó xã Ngọc Réo và xã Đăk Pxi phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023. 2 xã Hà Mòn, xã Đăk Mar đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và đạt 2/3 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng. Chất lượng các tiêu chí tại các xã đã được công nhận xã nông thôn mới ngày càng được củng cố và nâng cao góp phần phát triển nông thôn bền vững. Đến nay, có 7/11 xã, thị trấn với hơn 20 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Đoàn công tác thăm mô hình trồng Sầu riêng và Mắc ca hữu cơ tại xã Đăk Hring 

Qua đi kiểm tra, khảo sát một số mô hình phát triển tại các xã Nông thôn mới và sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện, đoàn công tác đánh giá cao những kết quả của huyện Đăk Hà trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Đồng thời đề nghị huyện tiếp tục chú trọng nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng của địa phương, hiệu quả hoạt động của các HTX và phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn. Có các giải pháp nâng cao các tiêu chí về thu nhập và giảm nghèo bền vững. Xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả để nhân rộng, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả sau thu hoạch, chế biến, sơ chế, bảo quản, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa.


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan