A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện

Thời gian qua, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCC rừng mùa khô năm 2022-2023. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra vụ việc vi phạm tàng trữ lâm sản, khai thác rừng trái phép trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lưu Duy Khanh  - Phó Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác trồng rừng, 
và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn xã Đăk Ui

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, chủ động ứng phó nguy cơ cháy rừng trên địa bàn. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Hạt Kiểm lâm, Công an huyện Đăk Hà tăng cường công tác tuần tra, nắm tình hình tại địa bàn; phối hợp với các xã, các đơn vị chủ rừng tăng cường tổ chức tuần tra, truy quét các hành vi vi phạm luật Lâm nghiệp, kịp thời xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp. Đối với những vụ việc phát sinh trên địa bàn huyện phải kịp thời báo cáo và tham mưu hướng xử lý để Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy biết và chỉ đạo.

Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật về quản lý bảo vệ rừng; tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Tổ công tác liên ngành QLBVR huyện phối hợp, hỗ trợ các xã và các đơn vị chủ rừng trong việc phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn được giao; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp theo quy định; báo cáo kịp thời về UBND huyện để chỉ đạo kịp thời. Chủ tịch UBND các xã có rừng, các đơn vị chủ rừng phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, vai trò của người đứng đầu. Triển khai thực hiện nghiêm các phương án PCCC rừng mùa khô 2022-2023; Tăng cường công tác QLBV rừng trên lâm phần, địa bàn quản lý, rà soát các khu vực trọng điểm để xảy ra vi phạm pháp luật lâm nghiệp. Kiểm tra hoạt động của các chốt, trạm BVR; thường xuyên tổ chức tuần tra, truy quét, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ vi phạm không thể phát triển thành điểm nóng. Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo nhân dân phát dọn thực bì phòng chống nguy cơ cháy rừng trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác PCCC rừng thong mùa khô 2022-2023.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Đăk Pxi tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc tàng trữ lâm sản và khai thác rừng trái pháp luật xảy ra trên địa bàn xã. Khẩn trương chỉ đạo lực lượng công an, kiểm lâm địa bàn rà soát các điểm nóng; xây dựng kế hoạch thành lập chốt bảo vệ tại gốc, bố trí đủ lực lượng để tăng cường tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn, phát hiện xứ lý kịp thời, không để tiếp diễn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép xảy ra trên địa bàn.


Tác giả: Đức Mỹ

Tin liên quan