A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phiên họp thường kỳ tháng 6 và triển khai nhiệm vụ tháng 7 năm 2023

Đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì  phiên họp thường kỳ tháng 6 và triển khai nhiệm vụ tháng 7 năm 2023. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thương – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Minh Vương – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Quang cảnh phiên họp 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều chỉ chỉ tiêu đạt và vượt so với lộ trình đề ra. Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được quan tâm thường xuyên, công tác chăm lo đời sống cho nhân dân được quan tâm chú trọng, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 

Tổng thu ngân sách Nhà nước đến ngày 31/5/2023 là 374.723 triệu đồng. Tính đến ngày 31/5/2023, tổng diện tích gieo trồng là 28.781,93ha, đạt 90,5% so với kế hoạch. Chăn nuôi có xu hướng chuyển dần từ quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình sang hình thức tập trung, liên kết và ứng dụng công nghệ cao. Hiện nay trên địa bàn có 02 trang trại quy mô lớn, 03 trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa, 03 trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ. Tổng đàn gia súc đạt 25.282 con và tổng đàn gia cầm 287.350 con. Diện tích nuôi trồng thủy sản 297,97 ha, đạt 94,29% kế hoạch. Tổng sản lượng thủy sản là 2.100 tấn, đạt 46,67% kế hoạch. Đến nay, toàn huyện có 7/11 xã, thị trấn có sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên với 19 sản phẩm được UBND tỉnh đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận. Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm, chỉ đạo kịp thời, tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 7 xã, 02 xã Ngọk Réo, Đăk Pxi đã cơ bản đạt chuẩn 14/19 tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2023.

Triển khai thực hiện các chính sách của Trung ương, của tỉnh về tổ chức và hoạt động của trang trại nông nghiệp, tổ hợp tác, nhóm hộ gắn kết sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm thành một chuỗi khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ, để nâng cao giá trị hàng nông sản. Đến nay, trên địa bàn huyện có 24 HTX, trong đó có 20 HTX đang hoạt động, 62 THT/1370 tổ viên, 17 Nhóm hộ đang hoạt động. Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình chính sách được quan tâm, đảm bảo cho các đối tượng chính sách được hưởng trợ cấp kịp thời và đúng chế độ. Đến nay, tỷ lệ hộ đồng bào DTTS có đất ở là 8.279 hộ/8.295 hộ, chiếm 99,81%; hộ DTTS có đất sản xuất là 8.186 hộ/8.295 hộ, chiếm 98,69%.

Chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện, có sự chuyển biến tích cực, toàn huyện có 29/44 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 65,91%. Chất lượng khám, chữa bệnh được nâng cao. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được triển khai thường xuyên. Duy trì 100% trạm y tế có bác sĩ; 100% xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Triển khai Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn huyện Đăk Hà đã góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn thành thị, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh.

Đồng chí Hà Tiến - Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại phiên họp 

Với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2023 ở mức cao nhất, đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong chương trình hành động của UBND huyện triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh, Chương trình, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninhTrong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung sản xuất nông nghiệp, theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, bão lũ năm 2023. Tích cực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, trồng mới các diện tích cây ăn quả, cây mắc ca, cây dược liệu, tái canh cây cà phê đảm bảo kế hoạch đề ra. Triển khai trồng rừng năm 2023 đảm bảo tiến độ, hoàn thành kế hoạch đề ra chăm sóc đảm bảo tỷ lệ cây sống, sinh trưởng tốt sau khi trồng. 

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiếp tục rà soát thẩm định tham mưu công nhận đối với thôn (làng) đồng bào dân  tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Đảm bảo tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2023, kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn đảm bảo chất lượng, khối lượng và thời gian theo quy định. Tập trung nguồn lực hỗ trợ xã Đăk Pxi, xã Ngọk Réo hoàn thành các tiêu chí để đạt xã nông thôn mới trong 2023. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số”. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chi trả kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng trên địa bàn huyện. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) đảm bảo kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa; thông tin về các hoạt động mang tính thời sự tại địa phương; nhất là các hoạt động tiến tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện.

 


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan