A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi tại huyện Đăk Hà

Ngày 9/11 đoàn công tác của Ban dân tộc tỉnh đã làm việc tại huyện Đăk Hà để đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi tại huyện Đăk Hà năm 2022. Dự và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Thị Thương – UVBTV Huyện ủy, phó Chủ tịch UBND huyện.

Năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Hà triển khai thực hiện 10 dự án trong Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi gồm dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; Phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo hướng chuỗi giá trị; Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất đời sống trong vùng DTTS; Phát triển giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch; Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết với phụ nữ và trẻ em; Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn và dự án truyền thông, tuyên truyền vận động trong vùng ĐBDTTS, kiểm tra giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình. Tổng mức vốn thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện năm 2022 là hơn 57 tỷ 600 triệu đồng.

Quang cảnh buổi làm việc 

Qua kiểm tra đánh giá trong năm 2022 huyện Đăk Hà đã bám sát các quy định hướng dẫn của Trung ương, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn chủ động rà soát cập nhật nhu cầu đầu tư hỗ trợ các dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Việc phân bổ nguồn lực thực hiện Chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan