A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra Kế hoạch trồng rừng năm 2024 và Triển khai Chương trình mục tiêu nông thôn mới tại xã Đăk Pxi

Đồng chí Nguyễn Minh Vương – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện đã làm việc với UBND xã Đăk Pxi nhằm kiểm tra kế hoạch trồng rừng năm 2024 và thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia tại xã Đăk Pxi.

Quang cảnh buổi làm việc 

Năm 2024, xã Đăk Pxi đã xây dựng kế hoạch tổ chức trồng 70 ha rừng sản xuất. Xã đã giao cụ thể cho các thôn tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký tham gia. Đến nay, có 34 hộ dân đăng ký tham gia dự án trồng rừng sản xuất với diện tích đăng ký là 40 ha. Ngoài ra, UBND xã đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua trồng rừng năm 2024 trên địa bàn xã với tổng diện tích là 32 héc ta. Trên cơ sở nguồn vốn được giao tại Quyết định số 1060/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà về việc giao kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện Đăk Hà, UBND xã Đăk Pxi được giao tổng kinh phí thực hiện 03 Chương trình MTQG năm 2024 là: 7.561.000.000 đồng. Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới là: 127.000.000 đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 1.083.000.000 đồng và Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 6.351.000.000 đồng. Hiện tại UBND xã đã và đang hoàn thiện công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra và giải ngân kế hoạch vốn được giao đối với các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình. Trong quá trình thực hiện, xã đã bám sát các quy định, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo và phân công cụ thể cho các đồng chí công chức chuyên môn thuộc UBND xã phối hợp chặt chẽ với Ban phát triển thôn chủ động rà soát, cập nhật thực trạng kinh tế xã hội và nhu cầu đầu tư, hỗ trợ các dự án thành phần của Chương trình đảm bảo theo quy định.

Kết luận buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Minh Vương – HUV, phó chủ tịch UBND huyện đề nghị UBND xã tăng cường công tác vận động Nhân dân chung tay vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc nhiệm vụ thực hiện; đánh giá từng chương trình dự án và lên kế hoạch định kỳ hàng quý trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ. Tiếp tục phát huy nội lực của địa phương, huy động sức dân đóng góp, cân đối nguồn thu của địa phương để đầu tư cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân thấy được lợi ích, hiệu quả khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp người dân làm giàu trên chính mảnh đất của mình, từng bước làm thay đổi cách nghĩ nếp làm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

                                                           


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan