A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết các khu chức năng thuộc đô thị thị trấn Đăk Hà

Ngày 16/11, đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện chủ trì làm việc với ngành chức năng và đơn vị chuyên môn cho ý kiến đối với Dự thảo Đồ án quy hoạch chi tiết các khu chức năng thuộc đô thị thị trấn Đăk Hà.

Họp lấy ý kiến thông qua Dự thảo Đồ án quy hoạch chi tiết các khu chức năng thuộc đô thị thị trấn Đăk Hà

Thị trấn Đăk Hà là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa và giáo dục - đào tạo của huyện. Đóng vai trò thúc đẩy giao lưu, tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp và phát triển thương mại của huyện với các khu vực vùng huyện, thành phố của tỉnh. Năm 2016, Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà  đã được phê duyệt. Tuy nhiên, công tác lập các đồ án quy hoạch chi tiết các khu chức năng thực hiện theo Đồ án quy hoạch chung chưa được thực hiện hiệu quả. Gây ra một số vướng mắc trong công tác quản lý đô thị và đầu tư xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng theo quy hoạch; việc khai thác quỹ đất để tạo nguồn lực còn nhiều hạn chế .v.v…

Lãnh đạo phòng KTHT cho ý kiến với Dự thảo Đồ án quy hoạch chi tiết các khu chức năng thuộc đô thị thị trấn Đăk Hà

Với mục tiêu nhằm cụ thể hoá định hướng điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà đến năm 2025, việc nghiên cứu, lập Dự thảo Đồ án quy hoạch chi tiết các khu chức năng thuộc đô thị thị trấn Đăk Hà nhằm chỉnh trang, hoàn thiện và kết nối hệ thống hạ tầng trong khu vực. Làm cơ sở quản lý đô thị theo quy hoạch và thu hút đầu tư triển khai thực hiện dự án xây dựng đô thị, hình thành khu đô thị trong tương lai có kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ. Là cơ sở pháp lý cho công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Phấn đấu xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt đô thị loại IV

Trên cơ sở đó, đánh giá hiện trạng các công trình dịch vụ - công cộng, hạ tầng cơ sở đã được đầu tư xây dựng và đang sử dụng trong khu vực lập quy hoạch chi tiết; nghiên cứu bố trí thêm các công trình dịch vụ - công cộng, hạ tầng cơ sở để đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và tạo điểm nhấn, thu hút phát triển dân cư, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội như: Rà soát quy mô, hiện trạng đất đai các cơ sở giáo dục trong khu vực lập quy hoạch; Bố trí thêm sân chơi, sân luyện tập .v.v… cho nhân dân tại khu vực lập quy hoạch chi tiết; Tận dụng điều kiện địa hình, cảnh quan hiện có bố trí hệ thống quảng trường, công viên cây xanh, mặt nước .v.v... kết hợp với các không gian sinh hoạt cộng đồng để tạo không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, tạo môi trường sống hiện đại; Bố trí các công trình dịch vụ - thương mại tại các khu vực trung tâm, các tuyến trục chính để tạo điểm nhấn cảnh quan kiến trúc cho khu vực quy hoạch và cho đô thị.


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan