A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động của các Tổ khuyến nông cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới và mô hình hoạt động của các Hội quán

UBND huyện Đăk Hà đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động của các Tổ khuyến nông cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới và mô hình hoạt động của các Hội quán trên địa bàn huyện. Đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Dự có đồng chí Nguyễn Thị Liên – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

           Đến nay, trên địa bàn huyện Hà thành lập được 10 Tổ khuyến nông cộng đồng với 89 thành viên và 04 Hội quán với 88 thành viên tham gia. Được sự hỗ trợ tích cực về chuyên môn các thành viên tham gia sinh hoạt định kỳ tích cực chia sẻ những thông tin bổ ích, góp phần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, từ đó tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Quang cảnh Hội nghị 

       Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Liên – Tnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện quan tâm hỗ trợ tư vấn khoa học kỹ thuật, định hướng các Tổ khuyến nông cộng đồng, mô hình Hội quán liên kết nâng cao giá trị sản xuất, tiếp cận thị trường. Chủ động thực hiện công tác quy hoạch vùng sản xuất, chế biến. Cán bộ khuyến nông tăng cường công tác bám nắm cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thành viên tham gia các Tổ khuyến nông cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới và mô hình các Hội quán. Định hướng xây dựng thương hiệu, mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; Chủ động đánh giá hoạt động các mô hình kinh tế làm cơ sở để nhân rộng. Quan tâm công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm, đẩy mạnh công tác chuyển giao, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; sử dụng các giống chất lượng cao trong trồng, chăm sóc các loại cây trồng,  đảm bảo môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. 

Đồng chí Nguyễn Thị Liên – Tnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị 

 

Đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND phát biểu kết luận Hội nghị 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn và các Tổ khuyến nông cộng đồng, Ban chủ nhiệm các Hội quán trên địa bàn tập trung thực hiện tư vấn, hỗ trợ, chuyển giao khoa học công nghệ, hình thành và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp điển hình thuộc các lĩnh vực khác nhau. Các Tổ khuyến nông cộng đồng phối hợp với cơ quan chuyên môn thường xuyên cập nhật những chính sách ưu đãi của Nhà nước trong sản xuất, chế biến, liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội quán. Uỷ ban nhân dân các xã: Ngọk Réo, Đăk Ui, Đăk La, Đăk Ngok, Đăk Hring, Đăk Long và Đăk Pxi phối hợp với UBMTTQVN xã vận động thành lập mỗi xã 01 Hội quán để hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho hộ dân ở nông thôn. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu hoạt động du lịch, sản phẩm tiêu biểu của Hội quán trên các phương tiện thông tin đại chúng.

         


Tác giả: Minh Thái (Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà)  

Tin liên quan