A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giảm cả 3 tiêu chí về vi phạm Luật Lâm nghiệp so với năm 2021

Ngày 19/9, BCĐ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng huyện Đăk Hà tổ chức đánh giá công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng từ đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Ka Ba Thành – TUV, Bí thư Huyện ủy, trưởng BCĐ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng huyện Đăk Hà chủ trì.

Quang cảnh buổi làm việc

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR, huyện Đăk Hà đã kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành cấp huyện gồm 17 thành viên và 07 BCĐ cấp xã với tổng số 137 thành viên. Thành lập và duy trì hoạt động 05 chốt Quản lý Bảo vệ rừng. Thực hiện việc giao rừng cho 05 cộng đồng tại 02 xã Đăk Long và Đăk Hring với diện tích 587,72 ha.

Từ đầu năm đến nay, BCĐ cấp huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo vệ rừng tại gốc, công tác giao đất, giao rừng, chăm sóc rừng trồng năm 2021, hỗ trợ trồng rừng sản xuất, trồng cây dược liệu năm 2022. Chỉ đạo Tổ CTLN QLBVR từ cấp huyện đến cấp xã và các Chốt BVR liên ngành, Hạt Kiểm lâm huyện tăng cường công tác trinh sát, kiểm tra, truy quét, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Từ đầu năm đến nay các đơn vị, địa phương đã tổ chức thực hiện được 80 cuộc truy quét/488 người tham gia. Trong đó: có 04 đợt truy quét cấp huyện và 76 đợt truy quét cấp xã trên lâm phần được giao quản lý. Thực hiện việc kiểm tra, xác nhận nguồn gốc lâm sản cho 01 cơ sở gây nuôi động vật hoang

Qua kiểm tra, truy quét, đã phát hiện và xử lý 03 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng, xử lý, tịch thu hơn 7,992m3 khối gỗ quy tròn các loại. Trong đó, đã tiến hành xử lý 02 vụ. Qua đánh giá, số vụ vi phạm phát hiện 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện giảm 01 vụ (tương ứng giảm 25%), khối lượng vi phạm giảm 3,185 m3 (tương ứng giảm 28,4%), diện tích rừng thiệt hại giảm 0,29 ha (tương ứng giảm 100%) so với cùng kỳ năm 2021.

Đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng, huyện đã tổ chức tuyên truyền tại cơ sở, hướng dẫn xây dựng phương án đối với các xã, các đơn vị chủ rừng, khu dân cư và các hộ gia đình nhận khoán quản lý bảo vệ rừng. Đồng thời, duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ quản lý bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng dân cư.

Về triển khai Kế hoạch trồng rừng, đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã hoàn thành trồng 432,8 ha/432,8 ha theo kế hoạch (đạt 100%). Ngoài ra nhân dân tự bỏ vốn trồng rừng và hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa đã trồng đạt 40,5 ha; Ban quản lý rừng phòng hộ trồng 33,91 ha; Công ty TNHH MTV InnovGreen Kon Tum đã trồng 70,04 ha. Tổng diện tích trồng dược liệu năm 2022 là 388,2 ha (đạt 142,7% kế hoạch tỉnh giao).

Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Triển khai nhiệm vụ công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR 3 tháng cuối năm 2022, đồng chí Ka Ba Thành - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đề nghị: Các đơn vị, địa phương, các đơn vị chủ rừng tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Tiếp tục duy trì hiệu quả các Chốt liên ngành bảo vệ rừng tại các điểm nóng; Tăng cường quy chế phối hợp quản lý và bảo vệ rừng giữa các địa phương vùng giáp ranh; Phát huy vai trò của các khu dân cư trong công tác phối hợp các ngành chức năng tổ chức tuần tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép; Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cụ thể, bảo đảm ứng cứu kịp thời khi cháy rừng xảy ra theo phương châm 04 tại chỗ.

Bên cạnh, hướng dẫn người dân bảo vệ, chăm sóc tốt diện tích rừng trồng, đảm bảo cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Lâm nghiệp, Luật Đất đai theo đúng quy định; Đồng thời, xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan trách nhiệm để xảy ra vi phạm về công tác QLBVR, quản lý đất lâm nghiệp mà không có những giải pháp ngăn chặn kịp thời.

 Xuân Sáng


Tin liên quan