A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ kiểm tra tiến độ xây dựng xã Nông thôn mới tại xã Ngọc Réo

Ngày 26/10, đồng chí Nguyễn Thị Liên – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng xã Nông thôn mới tại xã Ngọc Réo. Cùng đi có đồng chí Hà Tiến – Phó Bí thư Huyện uỷ; Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số cơ quan đơn vị huyện.

Quang cảnh buổi làm việc 

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn xã Ngọc Réo đã thay đổi tích cực, từ một xã với tỷ lệ hộ nghèo 60% năm 2015 đến nay còn 8,47%, thu nhập bình quân ước đạt 47 triệu đồng/người/năm 2023, tăng gần 30 triệu đồng so với năm 2015. Là một trong 2 xã phấn đấu về đích xã nông thôn mới trong năm 2023, xã Ngọc Réo đã tổ chức quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng về chương trình xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn. Qua đó, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã được nâng cao, vai trò chủ thể của nhân dân được phát huy. Đến nay 7/7 thôn trên địa bàn xã có điện chiếu sáng công lộ, hệ thống camera an ninh, xã đã đạt 16/19 tiêu chí xã nông thôn mới, thôn Kon Jong đạt 06/10 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu. Thôn Kon Rôn đạt 07/10 tiêu chí thôn NTM vùng ĐBDTTS; Thôn KonDrế, thôn Kon Bơ Băn, thôn Kon Đăk Têng và thôn Kon Sơ Tiu đạt 05/10 tiêu chí thôn NTM vùng ĐBDTTS.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên - TUV, Bí thư Huyện uỷ phát biểu kết luận buổi làm việc 

Xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2023 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập của người dân. Để phấn đấu về đích xã Nông thôn mới đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị các cơ quan chuyên môn của huyện tích cực phối hợp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của xã. Tận dụng hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, xã Ngọc Réo cần chú trọng phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị, bản sắc truyền thống của các DTTS trên địa bàn xã. Phát huy nội lực nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới xã đã đạt, trong đó chú trọng vào các tiêu chí về thu nhập, tiêu chí giảm nghèo, tiêu chí tổ chức sản xuất trong xây dựng Nông thôn mới, tăng cường công tác tuyên truyền vận động các hộ ĐBDTTS tham gia vào các tổ chức kinh tế tập thể như tổ hợp tác, hợp tác xã để liên kết trong sản xuất. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ chỉ đạo Đảng uỷ xã tiếp tục lãnh đạo, triển khai các hoạt động chào mừng 30 năm ngày thành lập huyện đảm bảo thiết thực, hiệu quả tạo khí thế thi đua trong Nhân dân. Đồng thời rà soát các nội dung đã triển khai thực hiện theo Kết luận của đồng chí Bí thư Huyện uỷ làm việc với Đảng uỷ xã ngày 11 tháng 5 năm 2023.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ thăm động viên các hộ gia đình thoát nghèo tiêu biểu trên địa bàn xã Ngọc Réo 
Đồng chí Bí thư Huyện ủy cùng thành viên đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tiềm năng phát triển du lịch suối Đăk Lôi
Đồng chí Bí thư Huyện ủy cùng thành viên thăm HTX Nông nghiệp Trọng Phát

Trong buổi sáng cùng ngày đồng chí Bí thư Huyện ủy cùng thành viên đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tiềm năng phát triển du lịch suối Đăk Lôi tại thôn Kon Jong và thăm, động viên một số hộ DTTS thoát nghèo tiêu biểu trên địa bàn xã và thăm HTX Nông nghiệp Trọng Phát.


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan