A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển KT - XH

Thực hiện Nghị quyết số 36, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”, cán bộ và các tầng lớp Nhân dân huyện Đăk Hà đã tích cực học tập, nâng cao trình độ, tham gia có hiệu quả vào các hoạt động ứng dụng, phát triển CNTT trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Trên cơ sở quy hoạch, phát triển hạ tầng CNTT theo hướng kết nối liên thông giữa các cấp, các ngành từ Trung ương, tỉnh, huyện đến cơ sở. Huyện đã quan tâm đầu tư hạ tầng viễn thông, CNTT, bảo đảm sử dụng có hiệu quả, chất lượng đáp ứng phục vụ triển khai các giải pháp về CNTT và thông tin liên lạc các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Đến nay, 100% cơ quan, địa phương được đầu tư trang thiết bị CNTT, lắp đặt hệ thống mạng LAN, kết nối Internet tốc độ cao; 100% các xã, thị trấn triển khai hệ thống họp truyền hình trực tuyến; 100% cán bộ, công chức có máy tính kết nối Internet phục vụ công tác chuyên môn; Việc xử lý văn bản đến, đi trên phần mềm văn phòng điện tử Ioffice tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đạt số lượng trên 97%. Hạ tầng CNTT tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị trấn đảm bảo cung ứng ngày càng tốt hơn dịch vụ công với 210 thủ tục hành chính cấp huyện, 120 thủ tục hành chính cấp xã, 31 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác được xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. Góp phần thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp...

Có thể là hình ảnh về 3 người và trong nhà

Bên cạnh, toàn huyện có trên 30% hộ gia đình có máy tính; 80% gia đình có điện thoại minh có kết nối internet; Tỷ lệ các doanh nghiệp có kết nối internet băng rộng đạt 100%. Nâng tỷ lệ người dân được tiếp cận với CNTT lên khoảng 80%. 100% đơn vị trường học từ bậc Tiểu học đến THPT đưa môn Tin học vào chương trình giảng dạy chính khóa, tạo nền tảng về kiến thức CNTT trong thế hệ trẻ, nhằm tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng trong thời gian tới.


Tin liên quan