A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đăk Hà – Trồng mới hơn 700 héc ta diện tích cây lâu năm

Từ đầu năm 2022 đến nay trên địa bàn huyện Đăk Hà đã trồng mới hơn 700 héc ta cây lâu năm như cây ăn quả, cây mắc ca, cây cà phê, cây cao su và gần 100 héc ta cây dược liệu. Đến tổng diện tích cây trồng lâu năm trên địa bàn huyện đạt hơn 21.820 ha, tăng hơn 5% so vời cùng kỳ năm 2021.

        Trong đó cây ăn quả tổng diện tích hơn 1.740 ha, cây Mắc ca đạt 298,8 héc ta, diện tích cây cao su đạt hơn 7.650 héc ta, diện tích cây cà phê là hơn 12.000 héc ta và cây dược liệu các loại có tổng diện tích hơn 205 héc ta. Ngoài ra trên địa bàn huyện còn một số diện tích cây trồng lâu năm khác như cây tiêu, cây điều.

Nhân dân tập trung chăm sóc các loại trồng mới xuống giống 

         Với những điều kiện về đất đai khí hậu phù hợp cho việc phát triển hình thành những vùng chuyên canh các loại cây công nghiệp dài ngày, huyện Đăk Hà đã định hướng các chủ thể sản xuất, các HTX, tổ hợp tác tổ chức gắn sản xuất với chế biến, liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, đồng thời đưa ra chính sách, định hướng phát triển các loại cây công nghiệp lâu năm phù hợp với từng địa phương khác nhau.

 


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan