A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đăk Hà triển khai nhiệm vụ KT-XH và dự toán ngân sách năm 2023

UBND huyện Đăk Hà tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực nhiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2023. Hội nghị do đồng chí Hà Tiến - PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ KT - XH và dự toán ngân sách năm 2023

 Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, huyện Đăk Hà đạt hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất đạt 5.891 tỷ đồng, đạt 102,59% so với kế hoạch và tăng 10,42% so với cùng kỳ năm 2021. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 49,62 triệu đồng/người/năm, đạt 100,04 % so với kế hoạch, tăng 7,52% so với cùng kỳ năm 2021. Bình quân lương thực đầu người đạt 252,5 kg/người/năm, đạt 102,4% so với kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,74%, hộ cận nghèo giảm 0,83%. Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội đạt có những chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục Y tế được nâng cao, tình hình an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Huyện có 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 02 xã đạt Nông thôn mới nâng cao. Có 02 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí trong năm 2022 là Đăk Ui và Ngọc Wang.

Đồng chí Hà Tiến - PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, đồng chí Hà Tiến - PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, các địa phương cần bám sát những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm để tập trung xây dựng cơ chế phù hợp nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của địa phương; Cải thiện môi trường thu hút đầu đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, nhất là Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc trưng… Phấn đấu nâng tổng giá trị sản xuất toàn huyện lên 6.930 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người đạt 52,42 triệu đồng/năm; Nâng tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo lên 38,3%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3-4%. Phấn đấu xây dựng thêm 02 xã đạt chuẩn Nông thôn mới.  


Tin liên quan