A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đăk Hà – Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, bền vững

Đến nay tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện Đăk Hàhơn 24.600 con và đàn gia cầm là hơn 385.500 con. Trong những năm gần đây thay vì chăn nuôi theo quy mô nhỏ lẻ, phân tán huyện Đăk Hà đã có nhiều giải pháp định hướng Nhân dân phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, bền vững, chuyển dần từ quy mô nhỏ lẻ sang hình thức tập trung, quy mô lớn, trang trại liên kết và ứng dụng công nghệ cao.  

Chăn nuôi theo hướng tập trung, bền vững
chăn nuôi theo hướng tập trung, bền vững
 Hiện trên địa bàn huyện Đăk Hà có 02 trang trại quy mô lớn, 3 trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa, 3 trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ. Tạo điều kiện thu hút đầu tư, quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, an toàn, bền vững, thân thiện với môi trường, nhiều cá nhân, tổ chức đã đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi trên địa bàn, hiện toàn huyện Đăk Hà hiện có 6 dự án chăn nuôi đang triển khai thực hiện. 

Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan