A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đăk Hà – Đảm bảo tiến độ trồng rừng sản xuất năm 2022

Năm 2022 huyện Đăk Hà được UBND tỉnh giao chỉ tiêu trồng mới 298 héc ta rừng sản xuất, qua rà soát 7 xã trên địa bàn huyện đã đăng ký trồng mới hơn 432 héc ta rừng sản xuất với một số cây giống như thông 3 lá, keo, Bạch đàn cự vỹ, muồng đen, giổi xanh, sao xanh, keo lai.

Đến thời điểm hiện tại UBND các xã đã hoàn thành việc hỗ trợ trồng rừng sản xuất theo dự án được UBND huyện phê duyệt đồng thời hướng dẫn kỹ thuật để Nhân dân xuống giống được hơn 350 héc ta rừng sản xuất. Để triển khai công tác trồng rừng đúng thời vụ, đạt tỷ lệ cây sống cao huyện Đăk Hà tiếp tục chỉ đạo các xã thường xuyên đôn đốc các hộ dân phát dọn thực bì, đào hố trồng rừng. Chọn lựa những cơ sở cung cấp cây giống đảm bảo chất lượng và tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trồng rừng bảo đảm kỹ thuật, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu của tỉnh giao về chỉ tiêu trồng rừng năm 2022.


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan