A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tại huyện Đăk Hà

Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với lãnh đạo UBND huyện Đăk Hà để khảo sát việc lập và triển khai thực hiện công tác quy hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện. 

Đến nay toàn huyện Đăk Hà có 16 điểm mỏ quy hoạch khai thác khoáng sản, trong đó 10 điểm mỏ được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép đang hoạt động. Từ năm 2020 đến tháng 12/2022 các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức 339 đợt tuần tra, kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn các xã, thị trấn. Qua kiểm tra các điểm mỏ khai thác khoáng sản đã chấp hành đúng các quy định pháp luật về khai thác khoáng sản theo Hồ sơ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quang cảnh buổi làm việc 

Tại buổi làm việc lãnh đạo huyện Đăk Hà đã đề xuất với đoàn công tác có giải pháp quản lý lượng khoáng sản khai thác đối với Doanh nghiệp được cấp quyền khai thác. Đối các Doanh nghiệp được cấp phép khai thác từ năm 2010 đến nay không hoạt động, đề nghị thu hồi giấy phép khai thác. Tiếp thu các ý kiến đề xuất của huyện Đăk Hà đoàn công tác đã đề nghị huyện tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động với các cơ sở khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Quản lý‎ chặt chẽ quy hoạch các điểm mỏ được cấp phép, tăng cường quản lý‎ môi trường, an toàn lao động. Phát huy vai trò của cử tri Nhân dân tại cơ sở trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản...


Tác giả: Minh Thái

Tin liên quan