A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết công tác đoàn – hội và phong trào TTN huyện Đăk Hà

Chiều 30/12, Huyện đoàn, Hội LHTN Việt Nam huyện Đăk Hà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn – hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Tổng kết công tác đoàn – hội và phong trào TTN huyện Đăk Hà

Năm 2022, các tổ chức cơ sở Đoàn – Hội trên địa bàn huyện Đăk Hà đã sáng tạo, linh hoạt triển khai các nhiệm vụ gắn sát với thực tiễn và gặt hái được nhiều kết quả tích cực. Công tác giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi được triển khai đồng bộ và có hiệu quả từ cấp huyện xuống cơ sở. Phong trào thi đua hướng đến Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027 có sức lan tỏa mạnh mẽ. Kết quả, tuổi trẻ huyện Đăk Hà đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.

Các Đại biểu thảo luận về giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn năm 2023

Cụ thể, có 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn. 100% tổ chức cơ sở Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên xây dựng mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế; 100% cơ sở Đoàn tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện gắn với triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Đăk Hà chung tay xây dựng nông thôn mới; văn minh đô thị”; Trong năm, toàn huyện kết nạp 1110 đoàn viên mới. Thành lập 01 TCCS Đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn đạt 100%. Qua rèn luyện, Đoàn cũng đã bồi dưỡng, giới thiệu 315 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, qua đó có 61 đồng chí được kết nạp. Đánh giá chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, toàn huyện có 100% TCCS Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
Tặng Giấy khen của BTV Tỉnh đoàn cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
Khen thưởng các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Tại Hội nghị, đã công bố Quyết định và tặng Bằng khen của trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng và tiếp sức mùa thi năm 2022. Tỉnh đoàn tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu cho BCH Huyện đoàn Đăk Hà và 02 tổ chức đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.

 


Tin liên quan